STIT AGUS SALIM METRO LAMPUNG - Jl. Brigjend. Sutiyoso No. 7 Kota Metro Lampung Kode Pos 34111 Telp/Fax. (0725) 42565
 
 
   
 


DAFTAR DOSEN TETAP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
(STIT Agus Salim Metro Lampung)


 

1. Ahmad Khusaeni, M.Pd.I. (NPA. 2021218)
Ass. Ahli

S.2 IAIN Raden Intan (DT)

 

 

2. Fitri Kurniawati, ME.SY. (NPA. 2021342)
Tenaga Pengajar

S.2 IAIN (DT)

 

 

3. Didik Kusno Aji Nugroho, MEI. (NPA. 2021341)
Tenaga Pengajar

S.2 IAIN (DT)

 

 

4. Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I (NPA. 2021345)
Tenaga Pengajar

S.2 IAIN (DT)

 

 

5. Abdul Mujib, M.Pd.I (NPA. 2021248)
Tenaga Pengajar

S.2 STAIN Jurai Siwo (DT)

 

 

6. Upia Rosmalinda, MEI. (NPA. 2021344)
Tenaga Pengajar

S.2 IAIN (DT)

 

 

7. Zainuddin, S.Pd.I. (NPA. 2021337)
Tenaga Pengajar

S.1 STIT Agus Salim (DT)

(sedang menyelesaikan S2)

 

 

8. Dulhannan, S.Pd.I. (NPA. 2021199)
Tenaga Pengajar

S.1 STAIN Jurai Siwo (DT)

(sedang menyelesaikan S2)

 

 

9. M. Agus Kurniawan, M.Pd.I. (NPA. 2021339)
Tenaga Pengajar

S.2 STAIN Jurai Siwo Metro (DT)

 

 

10. Viedy Dimas Aditya, M.M.Pd (NPA. 2021---)
Tenaga Pengajar

S2 UNILA (DT)